Louis Hjelmslev (1889-1965)


Louis Hjelmslev (1889-1965) je bil danski jezikoslovec in predstavnik evropskega strukturalizma. Njegova dela predstavljajo osnovo takoimenovane Kopenhagenske šole jezikoslovja.

Študiral je v Kopenhagnu in Parizu. V začetku 30. let prejšnjega stoletja je skupaj s sodelavci po vzoru Praškega jezikoslovnega kroga ustanovil Kopenhagensko šolo jezikoslovja.

V letu 1943 je objavil pomemben esej, On the Foundation of the Language Theory. Zagovarjal je sistematizacija jezika in njegovo reprezentacijo v obliki kombinacije majhnih sestavnih delov, poimenovanih figurae. Po Hjelmslevovi analizi je jezik sistemov znakov, pri čemer je vsak znak funkcija dveh oblik – vsebinske in izrazne.