Michael Halliday (1925-)


Michael Halliday (1925-) je angleški jezikoslovec, znan po tem, da je razvil mednarodno priznan model slovnice, poimenovan Sistemska funkcionalna slovnica.

Študiral je na Univerzi v Londonu, na Kitajskem in doktorat (s področja kitajskega jezikoslovja) pridobil na Univerzi Cambridge. Leta 1976 se je preselil v Avstralijo, kjer je bil profesor jezikoslovja do svoje upokojitve.

Sistema funkcionalna slovnica, glavno delo Hallidaya, se ukvarja predvsem z izbirami, ki so na voljo govorcem jezika v okviru njihove slovnice in poskuša pojasniti, kako besedne zveze ustvarjajo specifične pomene.

Halliday je v svojem delu iz leta 1975 - Learning How to Mean opredelil sedem funkcij jezika:

Instrumentalna – jezik se uporablja za zadostitev osebnih potreb
Regulatorna – jezik se uporablja za kontrolo obnašanja drugih
Interaktivna - jezik se uporablja za vzpostavitev ali vzdrževanje interakcije
Osebna – jezik se uporablja za izražanje samega sebe, osebnih občutkov
Hevristična – jezika se uporablja za iskanje informacij, imen, itd.
Domišljijska – jezik se uporablja za ustvarjanje novih svetov, v zgodbah
Informatiivna – jezik se uporablja za sporočanje informacij in za tvorbo predlogov