Kenneth Locke Hale (1934 – 2001)


Kenneth Locke Hale (1934 – 2001) je bil ameriški jezikoslovec, s pomembnimi prispevki na področju raziskovanja sintakse in fonologije za vrsto redkih in ogroženih jezikov.

Magisterij in doktorat je pridobil na Univerzi Indiana, Bloomington. Leta 1967 je postal profesor jezikoslovja na Massachusets Institute of Technology.

Kenneth Locke Hale je raziskoval koncept jezikoslovnih univerzalov s primerjalnimi študijami različnih jezikov. Drugo pomembno področje delovanja Hale-a je bila raziskovanje ogroženih jezikov, kjer je vztrajal na spoznavanje jezikov skozi naravne govorce teh avtohtonih jezikov. Paul R. Platero, govorec Navajo jezika in LaVerne Masayesua Jeanne, govorec Hopi jezika, sta bila tako študenta na študijskem programu Hale-a.

Znan je bil tudi kot poliglot, ki se je v času svojega življenja naučil številnih avtohtonih jezikov, med drugim jezikov Jemez in Hopi.