Paul Grice (1913-1988)


Paul Grice (1913-1988) je bil angleški filozof in jezikoslovec.

Paul Grice je izobrazbo pridobil na Univerzi Oxford, kjer je kasneje tudi nekaj časa poučeval, kasneje je prevzel profesuro na Univerzi Kalifornija, Berkeley, na kateri je ostal do svoje smrti.

Poznan je predvsem po svojem delu na področju filozofije jezika, kjer je poudarjal pomembnost analize pomena v okviru jezika, kar je zahtevalo predpostavko večje povezanosti med semantiko na eni in psihologijo na drugi strani. Pri tem je vztrajal, da je mogoče jezikovni pomen podati brez sklicevanja na jezikovna pravila in konvencije. Te koncepte je kasneje prevzela teorija govornih aktov in so predstavljali osnovo za delitev semantike in pragmatike. Grice je v okviru svojih hipotez opredelil dve vrsti pomenov:

Naravni pomen – nanaša se na vse izjave, ki izražajo vzrok in posledico Nenaravni pomen – nanaša se na vse izjave, s katerimi se skuša komunicirati s poslušalcem

Njegove prispevke na področju teorije pomena so po njegovi smrti objavili v delu “Studies in the Way of Words“.