Joseph Harold Greenberg (1915-2001)


Joseph Harold Greenberg (1915-2001) je bil ameriški jezikoslovec. Poznan je po svojih prispevkih na področju tipologije jezikov in klasifikaciji jezikov v Afriki, Ameriki, Euraziji in v indopacifiškem prostoru. Ob Noamu Chomskem je bil najpomembnejši jezikoslovec druge polovice 20. stoletja.

Joseph Greenberg je doktoriral na Univerzi Northwestern. Od leta 1948 do 1962 je bil profesor na Univerzi Columbia, po letu 1962 je predaval in raziskoval na Univerzi Stanford.

Prvo jezikoslovno področje, na katerem je zaslovel je bila raziskava jezikoslovnih univerzalov. To so lastnosti, ki so skupne svetovnim jezikom v fonologiji, morfologiji, sintaksi in semantiki.

Drug pomemben dosežek je bila klasifikacija afriških jezikov, ki jo je v dokončni obliki objavil v letu 1963. Po njej je afriške jezike razdelil v štiri skupine: afroazijski jeziki, jeziki Niger-Kongo, Nil-saharski jeziki in Khoisanski jeziki. Leta 1987 je objavil klasifikacijo ameriških jezikov, v zadnjem obdobju svojega življenja pa se je ukvarjal s klasifikacijo euroazijskih jezikov.