Franz Bopp (1791-1867)


Franz Bopp (1791-1867) je bil nemški jezikoslovec, strokovnjak za prevajanje nemščine in velja za utemeljitelja znanstvenih raziskav indogermanskih jezikov.

Po študijskih letih v Parizu je leta 1821 postal profesor za Sanskrt in primerjalno slovnico na Univerzi v Berlinu. Njegovi najpomembnejši dosežki izvirajo iz raziskav podobnosti Sanskrta z perzijskimi, grškimi, latinskim in germanskimi jeziki. Eno njegovih najpomembnejših del s tega področja je knjiga »Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Litauischen, Gotischen und Deutschen“.