Wilhelm Bleek (1827-1875)


Wilhelm Bleek (1827-1875) je bil nemški jezikoslovec.

Njegovo najpomembnejšo delo je s področja raziskovanja afriških jezikov: »Comparative Grammar of South African Languages”.

Wilhelm Bleek je doktoriral na Univerzi v Bonnu. Kasneje je na odpravah v Južni Afriki raziskoval afriške jezike. Skupaj z Lucy Lloyd je popisal antropološke in etnografske podatke o govorcih jezika Ixam, bušmenih iz centralnega dela južne Afrike. Po njegovi smrti je njegovo delo na tem področju dokončala njegova sodelavka Lucy Lloyd.