John Langshaw Austin (1911-1960)


John Langshaw Austin (1911-1960) je bil angleški filozof in jezikoslovec. Velja za utemeljitelja teorije govornih aktov.

Po pridobitvi izobrazbe na Balliol College je med drugo svetovno vojno delal v britanski obveščevalni agenciji MI6, po njej pa je postal White's profesor za moralno filozofijo na Univerzi Oxford.

Bistven prispevek Johna Austina na področju jezikoslovja je v njegovem razmišljanju, da besede in izjave nimajo le striktnega logičnega pomena, ampak izjava vedno predstavlja tudi določeno dejanje. John Austin je vsaki izjavi pripisal tri dimenzije:

Lokution – izjava besed, v skladu s slovnico jezika.
Illokution – vloga, ki jo ima izjava, npr. prošnja.
Perlokution – neposredna posledica izjave.


Njegova najpomembnejša dela s tega področja so "How to do Things with Words", "Philosophical Papers", "Sense and Sensibilia" in „The Meaning of a Word”. V delu "How to do Things with Words" je izpostavil razlikovanje med izjavami, ki jim lahko določimo resničnost oziroma neresničnost in izjavami, kot so obljube, svarila ali ukazi, ki nimajo tovrstnega enoznačnega pomena.